HSI INFO Newsletter 01-2017
INFO NEWSLETTER
Číslo 01 | Únor 2017 
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
HLAVNÍ TÉMA
Společnost HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, dosáhla nejvyšší možné kategorie partnerského programu společnosti Bentley Systems a stala se jejím platinovým partnerem. Potvrzuje tak své přední postavení na trhu s moderními a prověřenými GIS a CAD technologiemi. 
Společnost Pražská teplárenská a. s. se po delším zvažování rozhodla pro implementaci nového GISu založeného na platformě Esri. Roli implementačního partnera obhájila na základě výběrového řízení společnost HSI, člen skupiny Unicorn. Pražská teplárenská se tak připojuje ke stále se rozrůstající skupině zákazníků využívající široké možnosti platformy Esri, která poskytuje řadu GIS nástrojů pro správu a sdílení dat a umožňuje efektivní integraci na další podnikové informační systémy.
Úspěšně jsme zrealizovali projekt, který vede ke zvýšení bezpečnosti provozu na železniční trati a to díky zrychlenému přenosu naměřených defektů, z nichž některé mohou být i nebezpečné. Data pro odstraňování závad GPK (geometrických parametrů kolejí) z měřících vozů i z ručních měřících prostředků jsou nyní kompletně v elektronické podobě na jednom místě. Podařilo se zautomatizovat vybrané úlohy v maximálním možném rozsahu, což uživatelům systému výrazně zjednodušilo a zefektivnilo práci. Evidují se ruční zásahy do systému a byly odstraněny zjištěné nedostatky v procesech zpracování dat. 
Pro společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) realizujeme dvě zajímavé úlohy. První úloha má dopad na efektivní poskytování datových služeb po metalické síti. Úloha G2 je čistě automatická a má za úkol pro zadaný definiční bod říci, zda na něm lze zřídit vybranou službu.
15. - 16. 2.

ŠKOLENÍ
22. - 23. 2.

ProGEOv16 pro E.ON                                                         
ŠKOLENÍ
22. - 24. 3.

Konference GIS Ostrava                                                      
KONFERENCE
  HSI, spol. s r. o.
  Člen skupiny Unicorn
  Olšanská 2643/1a
  130 80 Praha 3
  +420 224 809 511
  Tento email byl odeslán na adresu martina.cemusova@hsi.cz.
  Odesilatelem je HSI, spol. s r.o., info@hsi.cz
  Z odběru se můžete odhlásit.
  tiny image